středa 19. dubna 2017

Doklady požadované při uvádění do provozu

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v částech D.1.4 a D.2 (tedy v částech, které se týkají i elektroinstalací) po projektantech požaduje, aby v technické zprávě dokumentace pro provádění stavby byl uveden "Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání".
Jaké doklady to v oblasti vyhrazených technických zařízení elektro jsou?

Co má zhotovitel dodat v rámci realizace díla a jeho uvedení do provozu?


Pokud bude laická obsluha (spotřebitelé), tak ještě navíc:
 • veškeré výše uvedené informace musí být poskytnuty v českém jazyce
  (srov. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.)
 • průvodní dokumentaci obsahující všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání
  (srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 5)
 • doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace
  (srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 a 7.6)

Pokud bude zdravotnictví, tak ještě navíc:
 • protokol o klasifikaci zdravotnických prostor a další důležité dokumenty
  (srov. ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.514.5.1)
 • návody k obsluze a údržbě
  (srov. ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.514.5.2)

V případě průmyslových instalací pak existuje šikovná norma ČSN EN 62337 ed. 2, která popisuje požadované kroky a činnosti, včetně rozdělení kompetencí, co má zajišťovat zhotovitel a co provozovatel (viz tabulky v příloze B). Bohužel je ale tato norma jen v angličtině.

Kdyby Vás někoho něco dalšího napadlo, napište do komentářů.
Počítám s tím, že to průběžně budu doplňovat a aktualizovat.Kopírujte, přebírejte, používejte, dodávejte, vyžadujte :-)EDIT 20. 4. 2017: Doplněny požadavky pro zdravotnictví
EDIT 28. 4. 2017: Doplněny požadavky pro požárně bezpečnostní zařízení
EDIT 23. 5. 2017: Doplněny požadavky na oteplení rozváděčů a analýzu rizika
EDIT 9. 7. 2017: Zpřesněny odkazy na zakonyprolidi.cz (zjistil jsem, že jde odkazovat přímo odstavce)
EDIT 4. 8. 2017: Přidán odkaz na nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

2 komentáře:

 1. Ve stavebním zákoně ještě asi paragraf 125

  Možná ještě vyhláška 499 z února roku 2013

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. § 125 SZ říká v podstatě to samé, co § 154.
   Ale u toho § 154 se navíc v odst. 2 píše o "zařízení".
   Což je podle mě stěžejní (nejen skutečný stav stavby).

   Vyhláška 499/2006 Sb. je podle mě nepoužitelná, protože určuje obsah projektových dokumentací. Tzn. obsah dokumentací pro veřejnoprávní účely - pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele (blíže viz bakalářská práce).

   Vymazat