úterý 21. října 2014

Myslitelé myslí, praxe pláče ...

Teď mi to přistálo v emailu.
NEWSLETTER Slovenskej komory stavebných inžinierov č. 21/2014:
21. ZASADNUTIE INŽINIERSKYCH KOMÔR A ZVÄZOV KRAJÍN V4
Slováci, Česi, Maďari a Poliaci spojili sily, podporili potrebu uzákoniť minimálne ceny pre projektové práce
Inžinierske komory a zväzy krajín Vyšehradskej štvorky (V4) zakladajú pracovnú skupinu, ktorá bude presadzovať zavedenie uzákonenia minimálnych honorárov na projektové výkony v krajinách Vyšehradskej štvorky a Európskej únie. Rozhodli o tom predstavitelia inžinierskych organizácií zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska na svojom 21. zasadnutí v dňoch 9. – 11. októbra v Košiciach.
„Odborníci z každej krajiny V4 budú spoločne pripravovať odborné a právne argumenty, ktorými zdôvodnia potrebu uzákonenia minimálnych cien za projektové a architektonické práce. Naša komora  už dlho upozorňuje na to, že nekvalita projektových prác nie je dôsledkom vzdelania či praxe a kvalifikačných predpokladov autorizovaných inžinierov. Problémom sú podprahové ceny za projektové práce. Dôsledkom takýchto dumpingových cien je nekvalita, možné havárie či zlyhania stavieb často s fatálnymi následkami na ľudských životoch. Za nízku cenu nemôžeme očakávať vysokú kvalitu a projektant je nútený ponúknuť tú najnižšiu cenu, pretože práve tá je základným kritériom, ktoré rozhoduje či zákazku získa, či nie,“ zdôvodnil predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
...
„Myslím si, že potreba regulovania cien za projektové práce je vo všetkých krajinách. Vieme vytvoriť program na vypočítanie minimálnych cien za projektové práce, ale je nutné dostať stanovenie minimálnych hraníc cien do zákona,“ povedal na rokovaní delegácií inžinierskych organizácií krajín V4 predseda Českej komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Pavel Křeček.
...
Kdy byly ÚOHSem zrušeny ceny v honorářovém řádu? Cca roce 2005?
Takže už téměř 10 let se bádá nad tím, že "je potřeba regulovat ceny"? Bravo.
Ale tak znáte to. Konference, klábosení, chlebíčky, a tak ...

Žádné komentáře:

Okomentovat