sobota 21. září 2013

Ach ty normy

Víte jak poznáte projektovou dokumentaci, kterou zpracovával projektant staršího data narození? Jednoduše. V technické zprávě se to bude hemžit odkazy na neplatné normy :-)

Nevím proč, ale tento poznávací znak je téměř pravidlem.

Tento týden se mi jedna z dalších takových dokumentací dostala do ruky. Datum zpracování leden 2012.
Základní charakteristiky dle ČSN 33 2000-3. WOW. Zrušena 1. 5. 2009
Ochrana proti přepětí ... dle ČSN 33 0420 a ostatních norem ... UPS. Zrušena 1. 3. 2002
Dovolené proudy dle ČSN 33 2000-5-523 ... zrušena 1. 4. 2004
Další normy uváděné edice needice (ano, opravdu je rozdíl mezi normou bez edice a s ed. 2 nebo 3)

Můj prvotní odhad byl správný! Rok narození autora 1952

Je takový problém použít stránky ÚNMZ a tam si ověřit, která norma platí a která ne?
Podívat se, pokud je již zrušená, která norma ji nahrazuje? Vše je tam přehledně zpracováno. Navíc uvedené informace jsou k dispozici bez potřeby se registrovat, či platit si přístup.

Ještě jeden tip k tomu přidám. Pokud by někdo potřeboval aktuální znění legislativních předpisů, tak na to je dobrý portál veřejné zprávy, kde v sekci "Vyhledávání v zákonech" jsou k dispozici aktuální znění zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, vždy včetně zapracovaných novel.

Na závěr ještě několik perel ze zmíněné dokumentace:

"Dle souboru norem ČSN EN 62305-1 až 5 je objekt zařazen do třídy ochrany LPS III."
Nějaká analýza rizika? Co na tom, že jej požaduje dokonce vyhláška?

"Pro komín resp. anténu je navržen oddálený hromosvod."
A výpočet dostatečné vzdálenosti? Asi si ji mají na stavbě vycucat z prstu.

"Při použití zahraničních materiálů a přístrojů je nutný souhlas České státní zkušebny"
Hmm, tohle mě pobavilo. Asi si pan projektant ještě nevšimnul, že jsme od roku 2004 součástí EU.

"Uvedené práce může provádět jen osoba s kvalifikací pro elektrotechnické práce dle vyhlášky č. 50/78 Sb"
No, to taky není úplně pravda. Proč? Protože vyhláška č. 73/2010 Sb. říká, že montáže mohou být prováděny pouze na základě oprávnění vydaném organizací státního odborného dozoru (TIČR).

Žádné komentáře:

Okomentovat